Advokátní kancelář Jiří Sadílek - právní služby pro Vás
15255
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15255,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Právní služby

V České republice byl právní rámec soukromého práva v posledním desetiletí změněn natolik a v tak krátkém čase, že právě v této době je zvláště důležité být maximálně obezřetný při vstupu do právních vztahů a být dostatečně informovaný o podmínkách a důsledcích svého jednání.

Rád bych Vám chtěl proto nabídnout své služby v oblasti práva veřejných zakázek a korporátního práva. Taktéž pomohu a poradím s právními situacemi, které nám přináší život bez ohledu na to, kým jsme.

Volbou mých právních služeb volíte služby, jejichž poskytování skýtá předpoklad toho, že časté legislativní změny se stanou Vaší výhodou a nikoliv nevýhodou.

Služby v oblasti veřejných zakázek

Jste zadavatel veřejných zakázek nebo příjemce veřejné dotace a hledáte někoho se zkušeností v oblasti zadávání veřejných zakázek?

Pro Vás nabízím:

 • posouzení, zda jste zadavatel podle právních předpisů o zadávání veřejných zakázek,
 • vypracování právních stanovisek a analýz k výkladu právních předpisů vztahujících se k zadávání veřejných zakázek a k postupům zadavatele
 • zajištění administrace veřejné zakázky,
 • zpracování dílčích úkonů v rámci procesu zadávání, zejména zpracování kvalifikační a zadávací dokumentace, rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo rozhodnutí o námitkách,
 • zpracování metodik postupu pro zadávání veřejných zakázek,
 • právní pomoc při přechodu na elektronické zadávání veřejných zakázek,
 • zastupování zadavatele v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Jste dodavatel a hledáte uplatnění pro svoje produkty, služby nebo stavební práce, ale nemáte zkušenost s veřejným zadáváním? Nedaří se Vám uspět v zadávacím řízení z důvodu administrativní náročnosti jeho procesu?

Pro Vás nabízím:

 • analýza efektivnosti postupu při zpracování a podání nabídek, včetně pomoci při zefektivnění účasti dodavatele v zadávacím řízení,
 • vypracování právních stanovisek a analýz k výkladu právních předpisů vztahujících se k zadávání veřejných zakázek a k postupům dodavatele,
 • právní pomoc při sestavování žádostí o účast a nabídek, příp. kontrola jejich úplnosti a řádnosti,
 • zpracování námitek proti úkonům zadavatele,
 • zpracování a podání návrhu proti úkonům zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,
 • zastupování dodavatele v řízení o návrhu proti úkonům zadavatele před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Služby v korporátní oblasti

Chcete začít podnikat a založit si obchodní společnost? Jste zavedená obchodní společnost nebo družstvo a potřebujete právní pomoc nebo hledáte nová řešení? Nedaří se Vám urovnat spor se svým obchodním partnerem a potřebujete pomoc při vyjednávání?

Pro Vás nabízím:

 • právní pomoc při založení, změně či zániku obchodních společností a družstev,
 • právní pomoc při přeměnách obchodních společností a družstev,
 • zajištění převodu podílu v obchodní společnosti,
 • zastupování v rejstříkových řízeních,
 • právní pomoc při nakládání se závodem nebo částí závodu,
 • zpracování korporátních dokumentů, zejména zakladatelských dokumentů a rozhodnutí orgánů obchodních korporací a družstev,
 • právní pomoc při vedení obchodních společností a zefektivnění jejich činnosti,
 • právní pomoc při urovnání sporů s obchodními partnery, obchodními konkurenty nebo svými zaměstnanci,
 • právní audit smluvních vztahů obchodní korporace.

Právní služby, které jednou za čas můžeme potřebovat všichni

Nezřídka nás život postaví do situací, ve kterých si sami nedokážeme pomoci nebo usoudíme, že je lepší hledat pomoc u odborníka. Pokud právě řešíte takovou situaci, pak pro Vás po právní stránce zejména nabízím:

Pro Vás nabízím:

 • úpravu, posouzení nebo vyhotovení smluv podle konkrétní potřeby,
 • zajištění prodeje/nákupu pozemku, domu či bytu, včetně zastupování v řízení před katastrálním úřadem a zřízení advokátní úschovy,
 • právní pomoc při vymáhání pohledávek nebo dluhů,
 • poskytování právních služeb v oblasti škod a jejich vymáhání,
 • právní pomoc v rámci dědického řízení a dědického práva, včetně zpracování závěti, dědické smlouvy nebo odkazu,
 • vypracování právních analýz a stanovisek podle konkrétního požadavku,
 • zastupování v občanském soudním řízení nebo správním řízení, příp. zpracování dílčích podání v rámci předmětných řízeních.

Můžete mně zavolat při prvním kontaktu?

Ano, můžete mě oslovit přímo přes telefon. Telefonní číslo je uvedeno v kontaktech. Podle Vašeho požadavku se domluvíme na dalším společném postupu.

Když mě oslovíte písemně, co se bude dít?

V případě písemné emailové komunikace Vám emailem odpovím zpravidla týž den.

Nechám si zaplatit první schůzku?

Neúčtuji první společné setkání.
 • Jak chápe doručování námitek zadavateli prostřednictvím datové schránky Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“)? Dne 6.3.2017 nabylo právní moci rozhodnutí[1] předsedy ÚOHS, které se zabývalo otázkou doručování písemností prostřednictvím datové schránky od uchazeče zadavateli,......

 • DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ DODAVATELI DATOVOU SCHRÁNKOU Článek si klade za cíl upozornit na novou úpravu doručování písemností dodavateli datovou schránkou v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“),......

 • Ještě v roce 2016, kdy nabyl účinnosti zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), stačil český zákonodárce přijmout zákon č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné......

Jiří Sadílek

Advokát

O mně

Právní služby poskytuji od roku 2010. Do poloviny roku 2016 jsem spolupracoval s přední českou advokátní kanceláří, v rámci které jsem poskytoval právní služby zejména v oblasti korporátního práva a práva veřejných zakázek.
Mezi své největší úspěchy v korporátní oblasti řadím právní zajištění realizace převodu části závodu klienta, která zahrnovala jednotky tisíc nemovitých věcí, stovky zaměstnanců a tisíce smluvních vztahů.
V oblasti veřejných zakázek mám zkušenost s většinou druhů zadávacích řízení a institutů podle zákona č. 137/2006 Sb. Právně jsem zajišťoval administrace veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou v řádu stovek milionů korun českých v jednotlivých případech.

Napište nám

Mgr. Jiří Sadílek, advokát, ev.č. ČAK: 15673

sadilek@aksad.cz

+420 605 014 813

Táborská 46/23, 140 00 Praha 4

IČ: 742 39 074

ID schránky: sgpj4rp

Vaše jméno (vyžadováno)


Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.