Články - Advokátní kancelář Jiří Sadílek
15369
page-template,page-template-blog-masonry,page-template-blog-masonry-php,page,page-id-15369,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

V současnosti je v České republice celospolečenským tématem číslo jedna koronavirus způsobující chorobu označovanou jako COVID-19. Česká republika s cílem, aby se tento koronavirus nešířil, přijala a/nebo přijme řadu opatření s různými dopady na společnost jako celek, ale i na...

Podle § 79 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) může zadavatel k prokázání technické kvalifikace požadovat, aby účastníci zadávacího řízení předložili seznam...

PRODEJ PŮDY BYTOVÉHO DOMU ROZDĚLENÉHO NA JEDNOTKY SVJ často řeší otázku pordeje půdy domu. Chcete-li relizovat prodej půdy, pak je právě Vám určen tento článek. Dozvíte se v něm, jak prodej půdy uskutečnit. Půda zpravidla bývá...

DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ DODAVATELI DATOVOU SCHRÁNKOU Článek si klade za cíl upozornit na novou úpravu doručování písemností dodavateli datovou schránkou v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a...

Jakým předpisem se bude po 1.7.2017 řídit odpovědnost zadavatele za správní delikty? Jak bude dotčen zánik odpovědnosti zadavatele novou právní úpravou? Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) upravuje pouze částečně odpovědnost zadavatele...

Jak chápe doručování námitek zadavateli prostřednictvím datové schránky Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“)? Dne 6.3.2017 nabylo právní moci rozhodnutí[1] předsedy ÚOHS, které se zabývalo otázkou doručování písemností prostřednictvím datové schránky od uchazeče zadavateli, a...

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“), který je účinný od 1.10.2016, vnesl do oblasti posuzování podmínek kvalifikace účastníků zadávacího řízení systémové i dílčí změny. Systémovou změnu představuje § 39 odst. 4 Zákona,...

Tento článek si klade za cíl napomoci zejména menším zadavatelům, resp. zadavatelům, kteří poptávají plnění v řádu maximálně jednotek milionů korun (např. obce, dotovaní zadavatelé, příspěvkové organizace aj.), neboť právě tito zadavatelé častěji zadávají tzv. zakázky...