Odborné články Archivy - Advokátní kancelář Jiří Sadílek
75
archive,category,category-odborne-clanky,category-75,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Podle § 79 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) může zadavatel k prokázání technické kvalifikace požadovat, aby účastníci zadávacího řízení předložili seznam...

Ještě v roce 2016, kdy nabyl účinnosti zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), stačil český zákonodárce přijmout zákon č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné...